Co je to předžalobní výzva a kdy se používá?

Někdo vám dluží peníze. Zpočátku je po něm zkoušíte vymáhat sami. Voláte, posíláte e-maily, ale nic se neděje. Neúspěšně. Nechcete si to ale nechat líbit a rozhodnete se vše řešit právní cestou. To je ta chvíle, kdy přistoupit k zaslání předžalobní výzvy.

Náležitosti předžalobní výzvy

Jedná se o výzvu, kterou adresujete vy jako věřitel svému dlužníkovi. V této výzvě mu oznámíte,

  • co po něm žádáte,
  • z jakého důvodu a
  • v jakém čase.

Jaké druhy předžalobní výzvy existují?

Předžalobní výzva nemusí být obsahově rozsáhlá, ale určité náležitosti by měla obsahovat. Podrobný popis konkrétní situace si můžete klidně schovat až do případné žaloby. Účelem předžalobní výzvy je dlužníkovi stručně sdělit, co po něm chcete a z jakého důvodu. Podle toho, do jak moc velkého detailu předžalobní výzvy jdou, je dělíme na kvalifikované a nekvalifikované.

Kvalifikovaná výzva obsahuje jak uvedení nároku, který po dlužníkovi požadujete, tak vymezení skutkového stavu a jeho právní kvalifikaci. Naopak výzva nekvalifikovaná obsahuje základní popis skutkové situace a nárok, který vůči dlužníku vznášíte, chybí však právní kvalifikace.

Co má předžalobní výzva obsahovat?

Primárně je důležité označit, na základě čeho od dlužníka váš nárok vymáháte. Typicky půjde o nějakou smlouvu, která může být uzavřena jak písemně, tak i ústně. Ano, i v případě, kdy jste někomu půjčili peníze a nemáte na to písemnou smlouvu, můžete svůj nárok vymáhat a je důležité začít právě předžalobní výzvou.

Hlavním bodem, který však musí předžalobní výzva obsahovat je určení částky, kterou po dlužníkovi požadujete. To je právě to, o co vám v předžalobní výzvě jde – sdělit dlužníkovi, že ho vyzýváte k uhrazení určité peněžní částky. Předžalobní výzvu budete posílat vždy až v případě, kdy je dlužník již v prodlení s úhradou svého závazku, tzn. je po splatnosti. V takovém případě pak můžete dlužníka vyzvat i k úhradě úroků nebo jiných sankcí, které jste si sjednali.

Proč je zaslání předžalobní výzvy důležité?

Říkáte si, že váš dlužník přece ví, že vám dluží a zaslání oficiální výzvy je tak pouze dalším nákladem. Na první pohled se to tak může zdát, ale pro další postup je zaslání předžalobní výzvy důležitým krokem.

Pokud dlužník dobrovolně nezaplatí, nezbyde vám, než se se svým nárokem obrátit na soud. V rámci soudního řízení pak v případě úspěchu máte nárok na náhradu nákladů soudního řízení. Jenže tento nárok je podmíněn právě tím, že doložíte odeslání předžalobní výzvy dlužníkovi. Toto neplatí bezpodmínečně. V případech, kdy je zřejmé, že by odeslání výzvy stejně nevedlo k plnění, soudy přiznají náhradu nákladů i bez odeslání výzvy. Raději na to ale nespoléhejte. Posouzení záleží čistě na názoru soudu a ten se nedá dopředu odhadnout. Proto doporučujeme předžalobní výzvu vždy raději zaslat a mít tak jistotu, že na náklady budete mít v případě úspěchu nárok.

Jak výzvu zaslat?

Předžalobní výzvu adresujte vašemu dlužníkovi. Pokud máte dlužníků více, pošlete ji každému zvlášť. Výzva se zasílá na poslední známou adresu dlužníka. Pokud máte vy i váš dlužník datovou schránku, musíte poslat výzvu právě přes ni. Vzhledem k tomu, že odeslání výzvy musíte v případě soudního sporu doložit, posílejte předžalobní výzvu tak, abyste měli o jejím odeslání doklad. Pokud byste se rozhodli ji doručovat osobně, nechte si od dlužníka podepsat potvrzení, že ji opravdu převzal.

Může také nastat situace, kdy se vám po pár dnech zásilka vrátí s tím, že je například adresát neznámý apod. Je tedy zřejmé, že se dlužník nedozvěděl o vaší výzvě. To ale nevadí. Vy jste svou povinnost splnili, dlužníka jste vyzvali a výzvu zaslali na poslední známou adresu.

Kolik času dlužníkovi dát?

Předžalobní výzvu budete zasílat typicky v případě, kdy bude dlužník v prodlení se splněním své povinnosti. Ve výzvě je nutné dlužníkovi poskytnout lhůtu k dobrovolnému splnění povinnosti. Mělo by se jednat nejméně o 7 dnů a ty se počítají ode dne odeslání výzvy. Pokud ani přes poskytnutou lhůtu dlužník svou povinnost nesplní, můžete se již se svým nárokem obrátit na soud.

V jakých situacích se předžalobní výzva posílá?

Celou dobu uvádíme jako příklad situaci, kdy se jedná o vrácení peněžní částky. Předžalobní výzvu lze však zaslat i v případech, kdy nepožadujete finanční plnění, ale splnění jiné povinnosti nebo řešení jiné situace. Může se jednat například o rozdělení spoluvlastnictví, vydání věci apod. I v takovém případě je vhodné předžalobní výzvu zaslat. Náklady vám to nijak zásadně nenavýší a může se stát, že se po jejím zaslání s protistranou domluvíte. A to je vždy levnější než soud.

Potřebuju k zaslání předžalobní výzvy advokáta, nebo ji můžu poslat sám/sama?

V mnoha případech k vyřešení sporu postačí zaslání předžalobní výzvy. K tomu, aby výzva obsahovala správný popis skutkového stavu a právní hodnocení dané situace, doporučujeme využít služeb advokáta. Ten buď výzvu odešle ve vašem zastoupení, nebo ji pro vás připraví a Vy ji můžete odeslat sami. Pokud se dostanete do situace, kdy budete potřebovat připravit předžalobní výzvu, obraťte se na nás a my vám i s tímto rádi pomůžeme.

Nikola Lejsek Tesařová

Napište nám na email ivana@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 774 454 924. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.