Jak to chodí u soudu aneb „Zlehka“ soudním řízením III.

jak to chodí u soudu

Z prvních dvou dílů této minisérie už víte, na kolik kol se ten soudní zápas hraje, a jaká jsou jeho základní pravidla. Teď je čas podívat se na to, kolik to vlastně všechno stojí. Hned na úvod vás asi zklamu, nečekejte jednoznačnou odpověď. Faktorů, které o nákladech soudního sporu rozhodují je více, a proto nelze předem přesně vypočítat, kolik vás soud bude stát.

Nejprve příspěvek státu

Zadarmo vás stát nerozsoudí. Až na pár výjimečných situací. Proto, pokud někoho žalujete, musíte na začátku zaplatit soudní poplatek. Když se soudíte o peníze anebo o něco penězi ocenitelného, vypočítá se soudní poplatek z této částky. Obecně je to 5 % z této částky. Při návrhu na vydání EPR jsou to 4 % (Nevíte, co to znamená? Poslechněte si podcast Podnikej (s)právně.). I proto je EPR tak populární. Ještě je tady minimální výše poplatku, za podání žaloby je to 1 000 Kč, za návrh na vydání EPR 400 Kč. Takže i kdyby to procentuálně vycházelo méně, zaplatíte vždy nejméně 1 000 Kč, respektive 400 Kč.

Soudní poplatek se platí nejen při podání žaloby, ale i při podání dalších opravných prostředků. Poplatek platí ten, kdo odvolání či jiný opravný prostředek podává. Pokud se odvoláte proti rozsudku soudu prvního stupně, zaplatíte za odvolání stejný poplatek, jako se platí za podání žaloby. U dovolání ve věci samé to může být stejný poplatek anebo vyšší – záleží na výši původního poplatku, minimum tady totiž je 7 000 Kč.

Existují i spory, které penězi ocenit nejde. Pro tyto situace máme v zákoně o soudních poplatcích speciální pravidla.

Kolik dám svému advokátovi?

To záleží na tom, jak se dohodnete. Pokud se však vůbec necháte advokátem zastoupit. V prvním a druhém stupni soudního řízení totiž advokáta mít nemusíte. U Nejvyššího soudu a Ústavního soudu už je ale zastoupení advokátem nebo jiným profesionálem povinné.

Možností, jak určit odměnu, je více, takže je určitě dobré vyjasnit si to se svým advokátem předem. Pokud byste náhodou zapomněli, pak na to máme předpis – říká se mu advokátní tarif (o tom ještě uslyšíte – respektive přečtete si).

Vaše dohoda s advokátem může být nastavena tak, že advokátova odměna je vyšší ale i nižší než odměna vyplývající z advokátního tarifu. Na soudním sporu však nesmí klient vydělávat. Pokud tedy vyhrajete a máte nárok na náhradu nákladů soudního řízení, nesmí vám advokát ze své odměny nic dát.

Vítěz bere vše

Takto by se dalo shrnout základní pravidlo pro určení náhrady nákladů soudního řízení. Zjednodušeně, ten kdo vyhraje, ten dostane zaplaceny náklady, které mu kvůli soudu vznikly. Kolik to přesně bude, se určí právě podle advokátního tarifu – pokud se tedy vítěz nechal zastoupit advokátem. A k tomu se připočte náhrada za soudní poplatky, které platila ta strana, která vyhrála.

Co když ale není vítězství jednoznačné? Co když každý vyhraje trochu (zčásti)? Pak se od úspěchu odečítá neúspěch. Pokud např. uspějete se svou žalobou na 80 %, pak se vám od 80 % úspěchu odečte 20 % neúspěchu a vy dostanete nahrazeno 60 % nákladů.

Jak se to teda spočítá?

Nikdo se nebude pídit po tom, kolik jste svému advokátovi zaplatili. Na výpočet náhrady nákladů právního zastoupení máme advokátní tarif. V něm jsou definovány tzv. úkony právní služby. Takovým úkonem je např. porada s klientem, účast na jednání u soudu, sepsání žaloby anebo odvolání.

Každý úkon právní služby pak má svou tarifní hodnotu. Pokud se soudíte o peníze (nebo něco penězi ocenitelného), vychází tato tarifní hodnota z částky, o kterou se přete. K této částce se pak automaticky přičítá tzv. režijní paušál (300 Kč), a pokud je advokát plátcem DPH, tak i DPH.

Úkon = tarifní hodnota + režijní paušál (300 Kč) + (DPH 21 % z celé částky)

Pro představu tarifní hodnota z částky 20 000 Kč je 1 900 Kč, z částky 100 000 Kč už je to 5 100 Kč, z 500 000 Kč pak 10 300 Kč.

Náklady právního zastoupení se vypočítají tak, že vynásobíme počet úkonů tarifní hodnotou. Předem se nikdy neví, kolik úkonů v daném soudním řízení bude. V těch nejjednodušších věcech, ve kterých ani není nařízeno jednání u soudu, jsou to většinou úkony tři. Ve složitějších věcech to ale mohou být i desítky.

Dáme příklad

Spor o 100 000 Kč. Zvítězil žalobce. Podána klasická žaloba. Definitivně rozhodnuto po 2 ústních jednáních u soudu prvního stupně, žalobce krom žaloby poslal soudu 1 písemné vyjádření a advokát měl se žalobcem 1 poradu (krom úvodní porady). Advokát žalobce není plátcem DPH.

Náklady soudního řízení:

  • poplatek 5 000 Kč
  • 7 úkonů právní služby (převzetí věci, kvalifikovaná předžalobní výzva, žaloba, písemné vyjádření, 2x jednání, porada) x 5 100 Kč
  • 7 režijních paušálů x 300 Kč

Celkem 42 800 Kč.

Chcete pomoct s řešením sporu nebo zastoupení u soudu? Napište nám na email ivana@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 774 454 924. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Jaké další náklady mohou vzniknout?

Soudní poplatky a platby za služby advokátů nejsou jedinými náklady, které v soudním řízení vznikají. Mezi další typické výdaje patří například náklady na vyhotovení znaleckých posudků či cestovní výdaje.

Mezi náklady určitě započítejte i svůj čas a práci. I když se necháte zastoupit advokátem, vyžaduje soudní řízení i váš aktivní přístup. Advokát sice zná právo, ale nezná fakta a ta mu musíte dát vy. Mnohdy to bude znamenat hodiny strávené vyhledáváním důkazů a procházením dokumentů a různé komunikace (maily, sms, různé chaty). Tyto náklady jdou za vámi, i když vyhrajete, nikdo vám je neproplatí.

Výjimka potvrzuje pravidlo

O kousek výše jsem tady psala, že základní pravidlo zní: Vítěz bere vše. Jako každé správné pravidlo má i toto pravidlo svou výjimku. Ve výjimečných případech – slovy zákona jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele – totiž soud může rozhodnout, že náhradu nákladů vítězi nepřizná. Takový postup soudu ale opravdu není častý.

Další výjimka se týká částečného úspěchu. V takovém případě by soud měl od úspěchu odečítat neúspěch. I tady ale může soud v určitých případech přiznat úspěšnější straně plnou náhradu nákladů soudního řízení.

Končíme

Teď už víte, jak soudní proces probíhá (I. díl), jak to vypadá v jednací síni (II. díl), i kolik to všechno stojí (III. díl). Snad vám tyto informace pomohou proplout zlehka soudním řízením.

Ivana Lehkoživová

Napište nám na email ivana@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 774 454 924. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.