Památkové právo

Vlastníte nemovitou památku anebo nemovitost v památkově chráněném území. Anebo si takovou chcete pořídit. Ať už proto, že ji chcete užívat sami anebo v ní podnikat. To všechno hlavně proto, že památky máte rádi. Máme to stejně. Proto pomáháme vlastníkům nemovitých kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích.

Pomůžeme vám, když:

1. Kupujete nebo prodáváte nemovitou památku (nemovitost v památkově chráněném území).
2. Chcete památku rekonstruovat (obnovit).
3. Jste účastníkem řízení o přestupcích podle památkového zákona.

V oblasti památkového práva poradíme v těchto situacích:

• Koupě/prodej nemovité kulturní památky (nemovitosti v památkově chráněném území)
• Zastupování v jednání s orgány památkové péče
• Obnova (rekonstrukce) nemovité kulturní památky
• Práva a povinnosti vlastníka nemovité kulturní památky
• Práva a povinnosti vlastníka nemovitosti v památkové rezervaci, památkové zóně, ochranném pásmu
• Zastupování v řízeních podle památkového zákona
• Podnikání v památkově chráněných nemovitostech

Napište nám na email ivana@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 774 454 924. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.