Pracovní právo

Jste zaměstnavatel. Se zaměstnanci uzavíráte pracovní smlouvy i dohody. Víte, že jako zaměstnavatel máte řadu povinností. Zákoník práce i další pracovněprávní předpisy se přitom mění rychlostí blesku. Proto jsme tady my a jistíme vám záda.

Pro radu z oblasti pracovního práva můžete přijít, když:

1. Uzavíráte pracovněprávní vztah.
2. Řešíte různorodé situace v průběhu pracovněprávního vztahu.
3. Ukončujete pracovněprávní vztah.

Zaměstnavatelům nejčastěji radíme v těchto situacích:

• Návrh pracovní smlouvy a souvisejících dokumentů (splnění informační povinnosti zaměstnavatele, mzdový výměr)
• Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
• Pracovní řád, vnitřní předpisy zaměstnavatele
• Nábor zaměstnanců z pohledu práva
• Propouštění zaměstnanců
• Kontroly inspekce práce
• Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích
• Soudní spory v oblasti pracovněprávních vztahů

Napište nám na email ivana@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 774 454 924. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.