Přehledně přehledem změn stavebního práva

Od 1. 1. 2024 tu máme nový stavební zákon! Ještě se však podle něj až tolik řídit nemusíme. Zákonodárce nám tu totiž nechal tzv. přechodné období. Přechodné období je časový úsek od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, ve kterém se máme ještě řídit i starým stavebním zákonem. Zatím tedy převážně tím starým stavebním zákonem. Je tu ale jistá část nového stavebního zákona, která bude závazná právě od 1. 1. 2024. Tato část se týká tzv. vyhrazených staveb, které jsou uvedené v příloze 3 nového stavebního zákona. Protože nepředpokládáme, že by naši čtenáři stavěli jaderné elektrárny a stavby civilního letectví, budeme se věnovat tématice staveb „obyčejných“.

Abyste se mohli náležitě připravit, přinášíme vám přehled největších změn v novém stavebním zákoně. Nebudeme tvrdit, že jsou zde vypsány všechny změny. Vypsaly jsme pro vás ty, které se obecně dotknou nás všech. O specializovaných „špecích“ se pak dočtete více v našich jednotlivých článcích a příspěvcích na LinkedInu nebo Instagramu. Takže nás sledujte i tam.

Nová klasifikace staveb.

Ponovu dělíme stavby na

 • Drobné – najdete je v příloze č. 1 zákona
 • Jednoduché – najdete je v příloze č. 2 zákona
 • Vyhrazené – najdete je v příloze č. 3 zákona
 • Ostatní

Jaké okolnosti se k této klasifikací váží?

 1. Drobné stavby nevyžadují povolení, a tudíž ani kolaudaci.
 2. Drobné stavby až na výjimky může stavebník provádět svépomocí a postačí stavební dozor.
 3. Již nebudeme rozlišovat mezi ohlášením a stavebním povolením.
 4. Nyní bude možnost buďto klasického povolení stavby nebo povolení ve zrychleném řízení.
 5. Pro ty, kteří mají postaveno „na černo“ zahradní stavby nad 25 m2, ale do 40m2 dojde k automatické nápravě. Nový stavební zákon totiž rozšiřuje plochu, pro kterou není třeba povolení.

Zjednodušení podávání a vyřízení žádostí.

 1. Na úřad se bude podávat jen jedna žádost. Nový stavební zákon už nezná dělení na územní a stavební řízení. Vše se sjednocuje do tzv. řízení o povolení záměru. Nyní budeme rozlišovat jen stavební záměr (povolení stavby nebo zařízení) a nestavební záměr (např. terénní úpravy, skladová nebo výstavní plocha).
 2. Kromě podání žádosti v listinné podobě, bude možné podávat žádost i přes tzv. Portál stavebníka. Tedy, až bude existovat. Otázka, kdy se tak stane, je zatím ve hvězdách.
 3. Ačkoliv součástí žádosti o povolení zůstávají různá vyjádření a stanoviska. Pokud je ale k žádosti nepřiložíte, správní orgán si je zpravidla musí obstarat sám.
 4. Posílení důrazu na koordinaci orgánů veřejné správy. Stavební úřad bude moci za účelem odstranění protichůdných názorů nařídit společné jednání orgánů veřejné správy.
 5. Zakotvení možnosti vydání koordinovaného vyjádření a koordinovaného závazného stanoviska – v praxi toto znamená, že by mělo dojít k omezení počtu vydávání mnoha různých dokumentů. V rámci jedné instituce bude zpravidla vydán jen jeden společný dokument, který bude obsahovat všechna stanoviska dohromady.
 6. Zakotvení principu: „Stop horké bramboře“. Takto (poněkud satiricky) nazýváme velmi vítaná změna. Podle nového stavebního zákona bude muset odvolací orgán sám ve věci rozhodnout namísto toho, aby rozhodnutí pouze zrušil a vrátil orgánu prvního stupně zpět.
 7. JES – v souvislosti s novým stavebním zákonem byl přijat zákon o jednotném enviromentálním stanovisku. JES by rovněž mělo znamenat urychlení procesu, kdy v případě hodnocení vlivů na životní prostředí úřady vydají jen jeden dokument namísto několika listin.

Další novinky, tzv. nezařazené.

 1. Vznikne Dopravní a energetický stavební úřad, který bude v prvním stupni rozhodovat o některých vyhrazených stavbách (např. dálnice či elektrárny). Od něj se podle typu stavby půjde odvolat k Ministerstvu dopravy anebo Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 2. Ačkoliv nemáme původně slibovanou samostatnou soustavu stavebních úřadů a je zachováno všech 694 nynějších, novela dává možnost tento počet snížit podle tzv. stavební aktivity. A to v případech, kdy na některých stavebních úřadech působí pouze jeden či dva úředníci a je zde prakticky nemožné zastoupení v případě absence některého z nich.
 3. Stavební uzávěra může být stanovena maximálně na 6 let.
 4. Spolky, které se zabývají ochranou přírody, se mohou účastnit v omezené míře stavebního řízení. Spolky budou participovat v případě, kdy se povoluje kácení stromů, nebo se uděluje výjimka ze zákazů u památných stromů a u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Nový stavební zákon nám pár novinek přinese. Momentálně nelze odhadnout, jestli vše dopadne podle představy zákonodárce. Zejména to, jestli skutečně dojde k zásadnímu zrychlení stavebního řízení, jak všichni doufáme.

V případě, že máte trápení se stavebním řízením, neváhejte se na smluvino obrátit. Rádi vás provedeme celým procesem od A do Z.

Adéla Hepová

Napište nám na email ivana@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 774 454 924. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.