Přestupky podle zákona o silničním provozu: Verze 2024

Od 1. 1. 2024 tady máme ještě nadupanější verzi zákona o silničním provozu. Podle všeho by tato novela měla zvýšit bezpečnost a efektivitu provozu na našich silnicích. A co nás řidiče zajímá nejvíce? Podle mého názoru, jakou maximální rychlostí můžeme jet a co se stane, když se nám to úplně „nepovede“. Není to však jediná změna, která řidiče v oblasti dopravních přestupků letos postihla.

Zvýšení rychlostního limitu

Jednou z novinek zákona je zvýšení rychlostního limitu na dálnici až do 150 km/h. Na jakých úsecích budeme moci jet jako s větrem o závod? Tak to zatím nikdo netuší. Musí jít totiž o úsek, který bude v náležitém technickém stavu. První vlaštovky by se měly objevit do konce roku 2026.

Dokumenty v autě

Další potěšující novinkou je jistě to, že pokud jste držitelem platného řidičského průkazu v České republice a vaše vozidlo je zapsáno v registru silničních vozidel, nemusíte již s sebou vozit řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz). V takovém případě totiž postačí, že prokážete svoji totožnost.

Změna v bodovém systému

A teďka (pro některé) k těm horším zprávám.

Zákon nám také ponovu mění kategorie bodového systému. Z 5 máme jen 3 skupiny, tj. přestupky za 2 body, 4 body a 6 bodů.

Převážná část přestupků, které byly dříve hodnoceny 7 body, bude nyní spadat do kategorie 6 bodů. Přestupek „Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn ‚Stůj!'“ byl zvýšen z 5 na 6 bodů. A konečně překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) bylo zvýšeno z 3 na 4 body.

Systém členění nového bodového systému

2-bodové přestupky:

Překročení rychlosti o méně než 10 km/h, omezení chodce, nezastavení vozidla před přechodem pro chodce.

4-bodové přestupky:

Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec), opuštění místa nehody, neprodlené nezastavení vozidla, neoznámení Policii ČR o nehodě, neprokázání totožnosti.

6-bodové přestupky

Jízda pod vlivem alkoholu/návykové látky (nad 0,3 ‰), stav vylučující způsobilost k řízení, odmítnutí testu na alkohol/návykové látky, vjíždění na železniční přejezd přes zákaz, otáčení/couvání/jízda v protisměru na dálnici, porušení zákazu předjíždění, „jízda na červenou“, překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec), ohrožení chodce, dopravní nehoda s ublížením na zdraví.

Větší pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu

Ambicí zákonodárce bylo změnou zákona o silničním provozu zvýšit bezpečnost na českých silnicích. Tohoto cíle pak chce dosáhnout zpřísněním postihů za nedodržení pravidel na vozovce. A jak se nám ty pokuty tedy zvýšily?

Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

Dříve 2 500 – 20 000 Kč, 7 bodů (nad 0,3 ‰), 6 až 12 měsíců zákaz řízení.

Nyní 7 000 – 25 000 Kč, 6 bodů (nad 0,3 ‰), 6 až 18 měsíců zákaz řízení.

Stav vylučující způsobilost

Dříve 25 000 – 50 000 Kč, 7 bodů, 12 až 24 měsíců zákaz řízení.

Nyní 7 000 – 25 000 Kč, 6 bodů, 6 až 18 měsíců zákaz řízení.

Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky

Dříve 25 000 – 50 000 Kč, 7 bodů, 12 až 24 měsíců zákaz řízení.

Nyní 25 000 – 75 000 Kč, 6 bodů, 18 až 36 měsíců zákaz řízení.

Překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více

Dříve 5 000 – 10 000 Kč, 5 bodů, 6 až 12 měsíců zákaz řízení.

Nyní 7 000 – 25 000 Kč, 6 bodů, 6 až 18 měsíců zákaz řízení.

Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více

Dříve 2 500 – 5 000 Kč, 3 body, 1 až 6 měsíců zákaz řízení (recidiva).

Nyní 4 000 – 10 000 Kč, 4 body, bez zákazu řízení.

Ohrožení chodce

Dříve 2 500 – 5 000 Kč, 4 nebo 5 bodů, 1 až 6 měsíců zákaz řízení (recidiva).

Nyní 4 000 – 10 000 Kč, 6 bodů, bez zákazu řízení.

Dopravní nehoda s ublížením na zdraví

Dříve 25 000 – 50 000 Kč, 7 bodů (smrt, těžká újma), 12 až 24 měsíců zákaz řízení.

Nyní Dvojnásobek pokuty za přestupek vedoucí k nehodě, 6 až 18 nebo 18 až 36 měsíců zákaz řízení.

Dvojboj až trojboj

Někteří z nás řidičů jsou menší hříšníci a někteří pak o něco větší. Co pak mohou čekat ti, kterým se podaří spáchat nejzávažnější přestupky dvakrát?

Pokud se alespoň 2x během 3 let dopustíte:

 • Jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
 • Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky.
 • Způsobení dopravní nehody s ublížením na zdraví.
 • Překročení povolené rychlosti o více než 40 km/h.
 • Opakované odmítnutí podrobit se dechové zkoušce nebo odběru krve pro zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Způsobení dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo smrtí.
 • Jízdy v protisměru na dálnici nebo rychlostní silnici.
 • Opakovaného neuposlechnutí výzvy policisty k zastavení vozidla.

Očekávejte výzvu správního orgánu k odevzdání řidičského průkazu. Je přitom jedno, jestli to bude 2x stejný přestupek, anebo přestupky různé. Rozhodující je, jestli to jsou 2 přestupky z této kategorie.

Stejný postup pak platí i v případě, že se alespoň 3x během 3 let se dopustíte:

 • Překročení povolené rychlosti o více než 20 km/h.
 • Nezastavení na stopce.
 • Nedání přednosti v jízdě.
 • Jízda bez zapnutých světel v případě špatné viditelnosti.
 • Nezastavení před přejezdem pro chodce.
 • Nezastavení na železničním přejezdu při svítících červených světlech.
 • Jízda v protisměru v jednosměrce.
 • Nezastavení před vjezdem na kruhový objezd.

Tato novela má ambiciózní cíle a doufejme, že přispěje k bezpečnějším silnicím pro nás všechny. Ať už jste řidiči nebo chodci, je důležité dodržovat pravidla silničního provozu. 🚗🛣️

Máte pocit, že jste byli sankcionováni nespravedlivě? Nebo jste se přestupku nedopustili? Pak si celou situaci řádně zdokumentujte, abyste se mohli bránit. Anebo abychom vám s tou obranou mohli co nejlépe pomoct my.

Adéla Hepová

Napište nám na email ivana@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 774 454 924. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.