Rozsudek pro uznání

V jednom z předchozích článků jsme se podívali na rozsudek pro zmeškání a jeho následky. Máme tu ale ještě další specialitu, která se vymyká klasickému postupu soudů. Je to rozsudek pro uznání. Možná si řeknete, že vyhnout se mu je jednoduché, stačí jen nárok protistrany neuznat. Tak snadné to ale vždy není.

Jak to začalo?

Použijeme stejný příběh jako u rozsudku pro zmeškání. Před rokem jste nutně potřebovali půjčit 10.000,- Kč na opravu pračky. Všude vidíte, že si nemáte půjčovat od nebankovních institucí. Do banky se vám pro takovou částku jít nechce. Kamarád Honza se nabídl, že vám peníze klidně půjčí. Sepsali jste krátkou smlouvu o zápůjčce a zavázali jste se peníze vrátit do 6 měsíců. S Honzou jste se mezi tím přestali vídat a na svůj dluh jste úplně zapomněli.

Za rok vám přišla předžalobní výzva k úhradě oněch 10.000,- Kč a k tomu úroky z prodlení. Honza chce peníze do 7 dnů vrátit. Zrovna řešíte důležité rodinné záležitosti, a tak výzvu schováte do šuplíku s tím, že se k tomu dostanete o víkendu.

Čas letí a najednou vám dorazí dopis od soudu. Honza na vás podal žalobu. Kromě zapůjčené částky chce taky úroky z prodlení a náklady svého právního zástupce. Spolu se žalobou vám soud poslal tzv. kvalifikovanou výzvu. V té vás soud vyzývá, abyste se k podané žalobě ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřili. Soud vás zároveň poučuje o tom, že pokud se nevyjádříte, může vydat rozsudek pro uznání. Řeknete si, že 30 dnů je dlouhá doba, že se na to podíváte později. Anebo taky dost možná nepochopíte, co může nastat, když se nevyjádříte. Jazyk soudních přípisů je totiž vše, jen ne snadno srozumitelný.

Co se ale nestane, za dva měsíce si na poště vyzvedáváte další dopis od soudu. Tentokrát už se jedná o rozsudek pro uznání, musíte Honzovi zaplatit téměř 20.000,- Kč. Vy jste ale přece nic neuznali, tak proč byste měli něco platit?

Formy uznání nároku

Ačkoliv ze samotného názvu „pro uznání“ by se mohlo zdát, že k vydání takového rozsudku musíte nárok výslovně uznat, není tomu nutně tak. Existují totiž 2 možnosti, jak z pohledu právních předpisů můžete nárok „uznat“:

 1. Výslovné uznání
 2. Fikce uznání

Výslovné uznání

Rozsudek pro uznání lze vydat v případě, kdy svůj nárok výslovně uznáte. Je jedno, jestli to uděláte písemně nebo ústně. Z vašeho projevu musí ale jednoznačně vyplývat, že nárok zcela nebo zčásti uznáváte. Pokud byste se s žalobcem nechtěli potkat, můžete soudu poslat dopis, ve kterém nárok uznáváte. Další možností je přijít k soudu a při jednání nárok uznat. Jakmile jednou nárok uznáte, nemůžete později takové uznání vzít zpět.

Možná si říkáte, proč by někdo nárok dobrovolně uznával. Například když máte vůči žalobci opravdu dluh, ale prostě jste nezvládli ho zaplatit. Zvládnete to ale třeba ve splátkách. V takovém případě může soud „ocenit“ vaši snahu a třeba vám vyjít vstříc s případnými splátkami. Zároveň ušetříte na dalších nákladech soudních řízení vašich, i protistrany.

Nárok protistrany taky můžete uznat jen zčásti. To se někdy může stát, i tak trochu omylem. I takovou situaci už jsme u soudu zažili. Takže pozor, jak se před soudem vyjadřujete. V tomto případě ale může soud rozsudek pro uznání vydat jen, pokud to žalobce navrhne. Samozřejmě pak jen ohledně té části nároku, kterou jste uznali.

Fikce uznání

V našem případě jste ale Honzův nárok přece neuznali. Jak tedy soud mohl rozsudek pro uznání vydat? Soud vám poslal spolu s žalobou výzvu a v té vás na možnost vydání rozsudku pro uznání upozornil.

Soud může tedy rozsudek pro uznání vydat také v případě, kdy:

 • takový postup vyžaduje povaha věci nebo okolnosti případu nebo bylo ve věci rozhodnuto platebním rozkazem nebo elektronickým platebním rozkazem,
 • lze ve věci uzavřít a schválit smír,
 • žalovanému zaslal tzv. kvalifikovanou výzvu a poskytl 30 dnů k vyjádření,
 • poučil žalovaného o následcích nesplnění povinnosti v kvalifikované výzvě.

Pokud jste se tedy v poskytnuté lhůtě nevyjádřili, bere to soud tak, že svůj nárok uznáváte. Nastane tzv. fikce uznání. Samozřejmě, za předpokladu, že vás soud o možnosti vydání takového rozsudku poučil. Na rozdíl od rozsudku pro zmeškání, nemusí žalobce vydání rozsudku pro uznání navrhovat. Dokonce o něm soud může rozhodnout bez nařízení jednání.

Jak se bránit proti rozsudku pro uznání?

Soud vám dal možnost se k podané žalobě vyjádřit, ale vy jste to prostě prošvihli. I přesto máte pořád možnost se proti rozsudku pro uznání bránit. Vaše obrana je ale bohužel značně omezená.

Pokud jste se nestihli na výzvu soudu vyjádřit, ale měli jste k tomu vážný důvod, můžete tak výjimečně učinit i později. Musíte však doložit, že jste opravdu nemohli vážný důvod sdělit už v té soudem poskytnuté lhůtě. Toto musíte udělat hned poté, kdy odpadne překážka, která vám bránila to udělat v poskytnuté lhůtě. Pokud tedy víte, že se z nějakého důvodu nestíháte k žalobě vyjádřit, tak to soudu ideálně sdělte už v poskytnuté lhůtě. Důvod však musí být závažný. Variantou je také krátké vyjádření, do kterého napíšete, že ho později doplníte.

Další možností, jak se bránit proti rozsudku pro uznání, je odvolání. Odvolání můžete podat pouze pokud:

 • soud vydal rozsudek pro uznání, ačkoliv nebyly splněny podmínky pro jeho vydání
 • nebyly splněny podmínky řízení,
 • rozhodoval věcně nepříslušný soud,
 • rozhodoval vyloučený soudce,
 • soud byl špatně obsazen s výjimkou, kdy místo samosoudce rozhodoval senát.

O odvolání rozhoduje odvolací soud. Ten může rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdit, změnit nebo vrátit soudu prvního stupně k projednání. S odvolacím řízením jsou ale spojeny další náklady, a to včetně soudního poplatku. Navíc, důvody pro odvolání jsou značně omezené a je možné, že je prostě nesplníte.

Shrnutí

Nenechte se zmýlit názvem, pro vydání rozsudku pro uznání stačí i vaše nečinnost. Pokud jste se dostali do úzkých a nemůžete dostát svým závazkům, pak s protistranou aktivně komunikujte. Pokud vám přijde od soudu žaloba a výzva k vyjádření, reagujte na ni. Vyhnete se pak nepříjemnému překvapení v podobě konečného rozhodnutí.

Když už se dostanete do situace, kdy jste se k výzvě nevyjádřili a soud vydal rozsudek pro uznání, začněte situaci ihned řešit. Zvažte, jestli byste mohli podat odvolání nebo uplatnit omluvitelný důvod, proč jste se k výzvě soudu nevyjádřili.

Ať už se rozhodnete svůj problém řešit ihned po doručení předžalobní výzvy nebo žaloby, nebo až po vydání rozsudku pro uznání, obraťte se na nás. Poradíme vám..

Nikola Lejsek Tesařová

Napište nám na email ivana@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 774 454 924. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.