Rozsudek pro zmeškání

Že se nevyplatí před svými povinnostmi strkat hlavu do písku a dělat že neexistují, nás učí odmalička. V případě žaloby podané proti vám to platí dvojnásob. Kam až to může vést, zjistíte v tomto článku.

Vše začíná nevinně

Před rokem jste si půjčili 10.000,- Kč na opravu pračky. Všude vidíte, že si nemáte půjčovat od nebankovních institucí. Do banky se vám pro takovou částku jít nechce. Kamarád Honza se nabídl, že vám peníze klidně půjčí. Sepsali jste krátkou smlouvu o zápůjčce a zavázali jste se vrátit peníze do 6 měsíců. S Honzou jste se mezitím přestali vídat a na svůj dluh jste úplně zapomněli.

Jednoho dne vám přišla předžalobní výzva od právního zástupce Honzy, že mu dlužíte oněch 10.000,- Kč a k tomu úroky z prodlení. On chce peníze do 7 dnů vrátit. Teď máte zrovna jiné záležitosti k řešení, takže dopis odložíte s tím, že ho budete řešit později. Honza byl přece vždy v pohodě, ten to pochopí.

Píše vám soud

Za pár týdnů vám ale dorazí dopis od soudu. Honza podal žalobu. Teď požaduje 10.000,- Kč, úroky z prodlení a náklady právního zastoupení. Soud vás vyzývá, abyste se k žalobě vyjádřili. Zároveň vás předvolává k nařízenému jednání. To předvolání má ale 3 stránky, to přece celé číst nebudete, stačí vám vidět, kdy máte přijít.

Uběhlo pár týdnů a najednou vám přišel opět dopis od soudu. Jedná se o rozsudek pro zmeškání, musíte Honzovi zaplatit téměř 20.000,- Kč. Hned vás napadne, že si budete stěžovat, protože tohle není možné.

Kdy lze vydat rozsudek pro zmeškání?

Omyl, možné to je. Vzhledem k tomu, že:

  • jste byli v celém řízení nečinní,
  • nedostavili jste se bez včasné a důvodné omluvy na předvolání k soudu,
  • soud vás o možnosti vydání rozsudku pro zmeškání poučil,
  • žalobce vydání rozsudku pro zmeškání navrhl,

tak může soud rozsudek pro zmeškání vydat. V takové situaci je to jen na úvaze soudu. V praxi soudy v případně splnění podmínek návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání většinou vyhoví.

Zachránit vás můžou „omluvitelné důvody“

Ideální by samozřejmě bylo reagovat na předžalobní výzvu nebo zaslanou žalobu a přijít k soudu. Když se tohle ale nepovede, máte pořád možnost se proti rozsudku pro zmeškání bránit. Oproti klasickému rozsudku je však obrana značně omezená.

Proti rozsudku pro zmeškání můžete z omluvitelných důvodů podat návrh na jeho zrušení a nařízení jednání. Návrh musíte podat nejpozději do právní moci rozsudku pro zmeškání. Není tedy na co čekat, proto jednejte ihned.

K soudu jste se nedostavili, protože vás den před jednáním odvezli do nemocnice, kde jste byli více než týden. Tohle může být onen omluvitelný důvod.

V takovém případě určitě stojí za to, návrh podat. Zákon přesně neříká, co lze považovat za omluvitelné. Soudy ve svých rozhodnutích popisují takový důvod jako „jednání vámi zaviněné tak i nezaviněné, které vám zabránilo se jednání účastnit i se z něj omluvit“.

O návrhu na zrušení rozsudku rozhoduje soud, který rozsudek vydal. Pokud návrhu vyhoví, nařídí znovu ve věci jednání.

Pokud jste tedy náhle těsně před nařízeným jednáním skončili v nemocnici, bylo by možné to považovat za omluvitelný důvod. Konečné posouzení ale závisí vždy na soudu, který bude o návrhu na zrušení rozsudku rozhodovat.

Pak je tu ještě odvolání

Další možností, jak se bránit proti rozsudku pro zmeškání, je odvolání. Odvolání můžete podat pouze pokud:

  • soud vydal rozsudek pro zmeškání, i když nebyly splněny podmínky pro jeho vydání
  • nebyly splněny podmínky řízení,
  • rozhodoval věcně nepříslušný soud,
  • rozhodoval vyloučený soudce,
  • soud byl špatně obsazen s výjimkou, kdy místo samosoudce rozhodoval senát.

Upřímně, tohle jsou dost omezené důvody pro odvolání. Moc často bohužel splněny nejsou. V takovém případě odvolání nebude úspěšné. Proto je vydání rozsudku pro zmeškání z pohledu žalovaného tak rizikové.

O odvolání rozhoduje odvolací soud. Ten může rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdit, změnit nebo vrátit soudu prvního stupně k projednání.

Shrnutí

Rozsudek pro zmeškání – to jako žalovaný prostě nechcete. Hlídejte si proto své závazky a řešte je včas. Pokud už vám přijde od soudu žaloba a předvolání, pošlete písemné vyjádření a na jednání se dostavte. Když už se dostanete do situace, kdy jste jednání zmeškali a soud vydal rozsudek pro zmeškání, začněte situaci ihned řešit. Máte dvě možnosti – návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání a odvolání.

Ať už se rozhodnete svůj problém řešit ihned po doručení předžalobní výzvy nebo žaloby, nebo až po vydání rozsudku, obraťte se na nás. Rádi vám poradíme.

Nikola Lejsek Tesařová

Napište nám na email ivana@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 774 454 924. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.