Ručení za vyplácení odměn ve stavebnictví

Celý podzim byla velkým tématem novela zákoníku práce. Možná jste si o ní přečetli nějaké články, slyšeli rozhory, nebo dokonce byli i na nějakém školení. Možná jste se i radovali, že už se vás nemůže nic překvapit. Pokud působíte v oboru stavebnictví, tak může: Ručení za mzdy a odměny ve stavebnictví. Novinka roku 2024, která ve světle novely zákoníku práce trochu zapadla. Pro vás ale může být stejně důležitá. Pojďme se na ni proto společně podívat.

Na koho povinnost ručení dopadá

Jako dodavatel ručíte za mzdy, platy a odměny z dohody zaměstnanců vašeho subdodavatele. Ručíte v takovém rozsahu, v jakém se zaměstnanci subdodavatele podíleli na smluvním plnění pro vás, maximálně však do výše minimální mzdy.

Představme si to na příkladu menšího stavebníka pana Nováka, který staví pro své klienty rodinné domy. Pan Novák předává klientům domy bez jakéhokoliv vnitřního vybavení. Pan Novák se dozvěděl o této povinnosti ručení za subdodavatele a oddechl si. Myslí si totiž, že on je malý podnikatel a žádné subdodavatele přece nemá. Subdodavatele mají přeci velká konsorcia. To se jeho netýká.

Pan Novák bohužel nemá pravdu. Při stavbě domu s ním totiž spolupracuje pan Starý, který je elektrikář a na stavbě zhotovuje veškeré rozvody elektřiny. Vzhledem k tomu, že pan Novák je dodavatel stavby, je pan Starý jeho subdodavatelem.

Pan Starý má zaměstnance – chlapíka, který mu chodí na stavbu pomáhat. Tomu nevyplatil mzdu, i když ho na to zaměstnanec opakovaně upozorňoval. Zaměstnanec však nelenil a obrátil se svým požadavkem na pana Nováka. Ten mu nejdříve oponoval s tím, že on přece není jeho zaměstnavatel. Jenže to už je podle nové právní úpravy jedno. Pan Starý je totiž jeho subdodavatelem, a on tak ručí za vyplacení mzdy zaměstnanci pana Starého.

Postup uplatnění nároku zaměstnance

Pan Starý musí před zahájením prací svého zaměstnance informovat o tom, že:

 • pan Novák je jeho ručitelem;
 • veškerých podmínkách;
 • lhůtách; a
 • postupu pro uplatnění nároku vůči panu Novákovi.

Pokud pan Starý svého zaměstnance neinformuje, může dostat pokutu až 200.000 Kč.

Zaměstnanec může uplatnit svůj nárok na vyplacení mzdy po dodavateli do 3 měsíců od splatnosti mzdy. Dodavateli musí zaměstnanec poslat písemnou výzvu, aby mu mzdu nebo jiný typ odměny zaplatil.

Výzva musí obsahovat:

 • jméno zaměstnance;
 • označení zaměstnavatele;
 • druh práce;
 • období, za které nárok uplatňuje;
 • rozsah práce vykonané pro dodavatele;
 • informaci o uplynutí splatnosti nároku;
 • požadovaný způsob vyplácení včetně údajů pro vyplácení;
 • údaje potřebné pro výpočet zálohy na daň z příjmů;
 • označení zdravotní pojišťovny.

Pan Novák musí vyplatit zaměstnance pana Starého do 10 dnů od doručení takové výzvy. To ještě pořád není vše. Pan Novák musí odvést veškeré srážky a odvody a pana Starého informovat o tom, kolik zaměstnanci zaplatil a kolik srazil na povinné daně a odvody.

Pokud by pan Novák mzdové nároky neuspokojil, může dostat pokutu až 2 miliony Kč.

Ochrana před ručením

Pan Novák může následně svůj nárok vymáhat na panu Starém. Pan Novák by ale takové situaci rád předešel a chránil se.

Za nároky zaměstnanců pana Starého by pan Novák neručil, pokud mu pan Starý při zahájení prací poskytl potvrzení, že:

 • nemá nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení starší než 3 měsíce;
 • nemá nedoplatek na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti starší než 3 měsíce;
 • nemá nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění starší než 3 měsíce;
 • nedostal v posledních 12 měsících pokutu více než 100.000 Kč za porušení pracovněprávních předpisů.

Shrnutí

I pokud jste pouze drobným podnikatelem v oboru stavebnictví, musíte si pečlivě vybírat, s kým spolupracujete. Pokud využíváte subdodavatele, vyžádejte si všechna potvrzení o bezdlužnosti. Tím se vyvarujete tomu, abyste museli hradit mzdové nároky zaměstnanců vašeho subdodavatele. A taky si podle toho upravte subdodavatelské smlouvy. Nejen s tím vám rádi pomůžeme.

Pokud už se dostanete do situace, kdy musíte mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele uspokojit, obraťte se na nás. Rádi Vám poradíme.

Nikola Lejsek Tesařová

Napište nám na email ivana@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 774 454 924. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.