Šest prohřešků živnostníka

Šest prohřešků živnostníka

Když se rozhodnete, že chcete podnikat, tak vaše první kroky povedou na živnostenský úřad. Většina podnikatelů totiž podniká na základě živnostenského zákona. Ohlášením „zahájení provozování živnosti“ ale vaše povinnosti plynoucí z živnostenského zákona nekončí. Zprávy o výsledcích živnostenských kontrol a nejčastějších prohřešcích podnikatelů zveřejňují jednotlivé živnostenské úřady jednou ročně na webu. Pokud se vám je nechce hledat, přečtěte si v tomto článku, jaké přestupky patří k těm nejčastějším a nejzávažnějším.

1. Podnikáte „bez papíru“.

Za nejzávažnější prohřešek proti živnostenskému zákonu je považováno tzv. neoprávněné podnikání. Tento přestupek spácháte, pokud podnikáte a nemáte žádné živnostenské oprávnění, anebo sice živnostenské oprávnění máte, ale ne pro podnikatelskou činnost, kterou provozujete.

Pokud byste tápali, jaké oprávnění pro tu vaši zvolenou podnikatelskou činnost potřebujete, návod najdete v nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností (č. 278/2008 Sb.).

A když to někdo s neoprávněným podnikáním přežene, může dokonce spáchat i trestný čin. Trest, který by mu v takovém případě hrozil, se pak bude řídit trestním zákoníkem. Když se však bude tento prohřešek řešit jako přestupek, můžete nafasovat „jen“ pokutu.

Pokuta: do 500.000 Kč při neoprávněném provozování živnosti volné
do 750.000 Kč při neoprávněném provozování živnosti řemeslné nebo vázané
do 1.000.000 Kč při neoprávněném provozování živnosti koncesované

2. Nemáte ceduli.

Tento přestupek jsme mezi nejčastějšími našli ve všech zprávách o provedených živnostenských kontrolách, které jsme pročetli. Ne všichni podnikatelé ale musí mít ceduli. Tuhle povinnost máte, pokud podnikáte v provozovně a v určitých situacích musíte „viditelně označit“ i své sídlo.

Sídlo, to je vlastně takový trvalý pobyt vašeho podnikání, máte vždy. Pokud ho máte ve stejném místě jako svou adresu trvalého pobytu, označovat ho nemusíte. V ostatních případech ceduli na dům, kde sídlí vaše podnikání, dát musíte. Na ceduli uveďte vaše jméno (u právnické osoby název) a vaše IČO.

Provozovnu musíte označit vždy. Provozovna umístěná v domě se zvenku označuje názvem (jménem) podnikatele a IČem. Pokud má provozovna sloužit spotřebitelům, musíte dále uvádět odpovědnou osobu a prodejní/provozní dobu. Specialitku si zákonodárci vymysleli na provozovatele ubytovacího zařízení, ti musí přidat ještě kategorii a třídu zařízení. U mobilní provozovny a automatu se pak navíc požaduje ještě údaj o sídle.

Pokuta: do 100.000 Kč

3. Nenahlásíte změny. Včas anebo vůbec.

Živnostenskému úřadu musíte hlásit nejen to, že jste podnikání zahájili, ale i změny, které se ho týkají. Pokud se změní některý z údajů, který jste nahlásili při začátku podnikání (např. adresa sídla), musíte to úřadu oznámit do 15 dnů. Digitalizace pokročila i ve státní správě, takže naopak změny údajů ze základních registrů (např. trvalý pobyt) už hlásit nemusíte. Ty zapíše živnostenský úřad automaticky.

Další změnou, kterou je potřeba ohlásit je přerušení podnikání a také jeho „předčasné“ pokračování. To je v situaci, kdy se rozhodnete začít znovu podnikat před uplynutím doby, na kterou jste původně přerušení nahlásili.

Pokuty: do 20.000 Kč za neoznámení změny údajů
do 10.000 Kč za neoznámení pokračování v provozování živnosti

4. Nevystavíte doklad anebo na něm chybí požadované údaje.

Projekt EET sice už máme za sebou, doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby ale přesto v určitých situacích podnikatel vydat musí. Podle živnostenských předpisů je to tehdy, pokud Vás o něj zákazník požádá. Živnostenský zákon vyjmenovává, které údaje na takovém dokladu nesmí chybět:

  • obchodní firma (jméno a příjmení nebo název)
  • IČO
  • datum prodeje zboží/poskytnutí služby,
  • druh zboží/služby
  • cena

To je nezbytné minimum, které by měl uvádět každý podnikatel. Můžete přidat i další údaje, např. kontakt na odpovědnou osobu nebo zákaznickou linku. Doklady upravují i další předpisy (daňové, spotřebitelské), takže i do těch doporučujeme nahlédnout.

Forma dokladů není stanovena, můžete využít klasický papírový doklad, anebo i doklad elektronický.

Pokuta: do 1.000.000 Kč

5. Neprokážete původ vašeho zboží či materiálu.

Živnostenský úřad hlídá i to, odkud se vzalo prodávané zboží či materiál používaný při poskytování služeb. Zjišťuje se tak jejich zákonné získání. Pokud Vás o to živnostenský úřad požádá, musíte předložit důkaz, jakým způsobem jste své zboží nebo materiál získali. Úředníci si dokonce mohou zvolit pouze konkrétní produkt, jehož původ by od Vás chtěli prokázat. Nejčastěji se jedná o produkty, které „svádějí“ k tomu, aby je lehkovážný podnikatel získal nelegální nebo netransparentní cestou (např. alkohol, tabákové výrobky, elektronika apod.)

Původ zboží nebo materiálu se dokládá celkem jednoduše, typicky fakturami, dodacími listy, či kupními smlouvami. Tyto dokumenty nemusíte mít ve své provozovně nebo sídle, živnostenský úřad Vám poskytne čas na to, abyste doklady dodali.

Pokuta: do 1.000.000 Kč

6. Nedáte úřadu vědět o uzavření provozovny.

Stejně tak jako musíte živnostenskému úřadu hlásit zahájení provozování živnosti v provozovně, musíte mu oznámit, když podnikatelskou činnost v provozovně ukončujete. I když při ukončování činnosti v provozovně nebudete mít moc času nazbyt, tuhle povinnost neodkládejte. Termínem pro nahlášení úřadu je totiž den ukončení činnosti v provozovně.

Spolu s tímto oznámením úřadu sdělíte adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky (reklamace, dluhy apod.). Pokud by se tato adresa v následujících 4 letech měnila, živnostenský úřad o tom informujte.

Rovněž tento přestupek patří podle zveřejněných informací k těm nejčastějším.

Pokuta: do 1.000.000 Kč

Tímto uzavíráme náš výběr nejzávažnějších a nejběžnějších prohřešků podle živnostenského zákona. Snad vám při tom vašem podnikání a případné kontrole z živnostenského úřadu bude k užitku a třeba vám ušetří i nějakou tu korunu na pokutách.

Pokud vás téma podnikání ve vztahu k živnostenskému zákonu zajímá více, poslechněte si tuto epizodu podcastu Podnikej (s)právně.

Ivana Lehkoživová
Lukáš Janeček

Napište nám na email ivana@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 774 454 924. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.