Úřady

Všichni tam občas musíme – na úřad. Ať už potřebujeme jen něco vyřídit, anebo hůře, když jsme něco provedli. I v řízení před úřady vás může zastupovat advokát. Když pak s rozhodnutím úřadu nejste spokojeni, můžete se obrátit na správní soud.

S naší pomocí můžete počítat, když:

1. Jste účastníkem správního řízení.
2. Nesouhlasíte s rozhodnutím úřadu.
3. Chcete napadnout rozhodnutí úřadu u správního soudu.
4. Potřebujete právní posouzení v oblasti správního práva.

Nejčastěji klientům radíme v těchto situacích:

• Zastoupení v přestupkovém řízení – občanské soužití a veřejný pořádek; dopravní přestupky; odpadové hospodářství
• Zajištění hlukových výjimek
• Podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu a zastoupení před soudem (vč. řízení o přiznání dotace, přiznání příspěvku na péči)
• Podání žaloby proti opatření obecné povahy a zastoupení před soudem
• Obecně zastupování před správními orgány
• Zastoupení během místních šetření – např. odstranění porostu, umístění reklamních zařízení, umístění černé stavby
• Sepis žádostí
• Právní rozbory
• Zastoupení při jednání s obcemi např. při zakoupení obecního majetku
• Právní pomoc při nečinnosti správního orgánu
• Žaloba na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nesprávným rozhodnutím
• Zastoupení ve stavebním řízení