7 tipů, jak obstát v přestupkovém řízení

Přestupkové řízení má svá pravidla. Abyste v něm obstáli, musíte je znát. Anebo se nechat zastoupit někým, kdo je zná. Pravidel přestupkového řízení je mnoho. Taktiky a doporučení se také liší podle druhu přestupku, z jehož spáchání jste obviněni. Přesto existují tipy, které se vám budou hodit v každém řízení o přestupku. Proto jsme je pro vás v tomto článku sepsali.

1. Přebírejte poštu.

Řízení o přestupku je zahájeno na základě oznámení o přestupku obviněnému. Pokud je podle správního orgánu pravděpodobné, že jste spáchali přestupek, zašle vám dokument s názvem „oznámení o zahájení řízení“. Řízení je pak zahájeno, jakmile si dopis převezmete (je tzv. doručen). Tady ale pozor! Vyhýbat se převzetí pošty vám nepomůže. Zákon totiž počítá i s tzv. fikcí doručení. Jestliže si dopis nevyzvednete, bude se i tak za 10 dnů považovat za doručený. Proto se svým pošťákem na schovávanou nehrajte.

2. Na jednání se dostavte, nebo se správně omluvte.

Může se stát, že vám spolu s oznámením přijde i tzv. předvolání. Otázka tedy zní, musím se nutně jako obviněný dostavit? Odpověď je komplikovanější. Takže se na to podíváme krok po kroku.

  1. Pokud vám přijde oznámení a předvolánka, určitě si dokument řádně prostudujte a podívejte se, na kdy nařídili ústní jednání.
  2. Pokud nebudete na předvolánku reagovat, žádný postih nepřijde. Nicméně jednání proběhne bez vaší účasti a může se stát, že následně už vám jen doručí rozhodnutí s pokutou.
  3. Pokud se naopak řádně a včas omluvíte a sdělíte, že chcete být na jednání přítomen, správní orgán má povinnost nařízené ústní jednání zrušit a naplánovat nové. Mezi omluvitelné důvody patří např. návštěva lékaře, ale i pobyt v zahraničí.

3. Prostudujte si spis.

V přestupkovém řízení platí, že je důležitá strategie. Pro dobrou procesní strategii jsou nezbytné informace. Kde informace získáte? Nahlížením do spisu.

Do spisu můžete nahlížet ihned poté, co vám doručí oznámení o zahájení řízení. Stáváte se tzv. účastníkem správního řízení. Na oznámení o zahájení řízení najdete jméno osoby, která má váš případ na starosti. Této osobě zavoláte a objednáte se k nahlížení.

Určitě se nenechte odbýt! Pokud byste po telefonu slyšeli jen výmluvy, tak běžte nahlížet bez předchozího objednání v úřední den a v úředních hodinách. Složka s vaším případem totiž neopouští prostory správního orgánu. Fyzická nepřítomnost toho, kdo vaši věc vyřizuje, není překážkou pro nahlížení. Doporučujeme se ale zdvořile objednat. Tento dobrý start může vymezit a ovlivnit další průběh řízení.

4. Obstrukcemi si nepomůžete (alespoň ne vždy.).

Pozor ale na obstrukce. Omlouvání se z jednání není možné donekonečna. Samozřejmě může nastat situace, že budete dlouhodobě nemocní, a tudíž se nebudete moci dostavit opakovaně. Nezapomínejte však aktivně komunikovat se správním orgánem. Mohli byste se totiž připravit o možnost se bránit. Jednání by pak mohlo proběhnout ve vaší nepřítomnosti.

5. Nemusíte vypovídat.

Jako obviněného vás nesmí nutit vypovídat. Za žádných okolnosti není vaší povinností vypovídat. Je to vaše ústavně zaručené právo, které nemá právo nikdo krátit. Rovněž máte právo být přítomni u výslechu všech svědků, kterým máte právo klást otázky.

6. Seznamte se s podklady.

Dávejte si také pozor na to, zda jste byli řádně seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí. Nejprve se podívejte do vaší předvolánky, zda v ní je, že během jednání budete seznámeni se všemi podklady. Pokud ano, máte právo seznámení na ústním jednání vyžadovat. Správní orgán vás tak musí seznámit se všemi podklady, se kterými pracuje. Po vašem výslechu vám také může správní orgán sdělit, že už nemusíte být předvoláváni na další výslechy. Tohle právo sice můžete využít, ale má to svá úskalí. Připravujete se tím o možnost klást svědkovi otázky.

Pokud vás už správní orgán seznámil se všemi podklady a následně do spisu doplnil další skutečnosti (například vyslechl dalšího svědka), musí vám to opětovně dát vědět. Abyste se mohli seznámit s konečnou verzí podkladů pro vydání rozhodnutí.

7. Braňte se.

Pokud jste obviněným, obvykle si přejete, aby vás správní orgán obvinění zprostil. Může to však dopadnout i naopak: Správní orgán vás uzná vinnými. To se může stát dvěma způsoby:

  1. Po celém tom kolotoči vám správní orgán pošle standardní rozhodnutí. V něm konstatuje vaši vinu a stanoví vám správní trest. V takovém případě zaplatíte i náklady řízení. Proti takovému rozhodnutí se můžete do 15 dnů odvolat. O tom vás na konci rozhodnutí poučí.
  2. Správní orgán však může rozhodnout, i pokud jste doposud neabsolvovali ústní jednání. Pak se už v prvním dopise se dozvíte, že máte zaplatit pokutu. Děje se tak příkazem. Musí se jednat o případy, kdy má správní orgán proti vám jednoznačné důkazy. Proto necítí potřebu ani nařizovat ústní jednání. Vy pak můžete pokutu přijmout a vyhnout se tak placení nákladů řízení. Pokud jste ale přesvědčení, že je rozhodnutí nespravedlivé, můžete podat proti příkazu odpor. Po podání odporu se celý příkaz ruší a tzv. se „jede“ od začátku. Akorát vám už nebude doručeno oznámení o zahájení řízení ale rovnou předvolánka.

***

Na advokáta máte právo i v přestupkovém řízení. Pokud se cítíte nejistí, můžete si s sebou vzít svého advokáta a nechat se v řízení advokátem zastoupit. Anebo se s advokátem můžete jen poradit a v řízení vystupovat pak sami. S obojím vám umíme pomoci.

Adéla Hepová

 

Napište nám na e-mail smluvino@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 775 020 795. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.