Přestupky podle zákona o některých přestupcích

Přestupky jsou jednání, která porušují nebo ohrožují zájmy společnosti. Najdeme je v různých zákonech. Obvykle nám v takovém zákoně zákonodárce určí nějaké povinnosti v konkrétní oblasti a rovnou přidá i přestupky spojené s jejich porušením. A tak máme např. v zákoně o zaměstnanosti přestupky, které může nejčastěji zaměstnavatel spáchat v oblasti zaměstnanosti, v památkovém zákoně zase přestupky, které se týkají ochrany památek anebo v zákoně o silničním provozu přestupky v oblasti dopravy. Přestupky, se kterými se v běžném životě setkáme nejčastěji, pak upravuje zákon o některých přestupcích.

Druhy přestupků podle zákona o některých přestupcích

Zákon o některých přestupcích dělí přestupky celkem do 11 kategorií. Mezi ty patří:

 • přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy
 • přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy
 • přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě
 • přestupky proti veřejnému pořádku,
 • přestupek porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením
 • přestupek křivého vysvětlení
 • přestupky proti občanskému soužití
 • přestupky proti majetku
 • přestupky na úseku podnikání
 • přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě
 • přestupek na úseku zdravotnictví

Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy

Je několik variant, jak se těchto přestupků dopustit. Nejčastěji půjde o případy, kdy prostě budete tzv. lhát správnímu orgánu. Lžete, když svědčíte v přestupkovém řízení? Podáváte klamavou žádost?  Vydáváte se za úřední osobu? Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, máte s těmito přestupky zkušenost. Jako bonus můžete dostat pokutu až ve výši 20.000,- Kč. Pokud jste právnická osoba, můžete vyfasovat pokutu až ve výši 50.000,- Kč.

Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy

K získání „ostruh“ za spáchání těchto přestupků je třeba poškodit, zneužít nebo hrubě znevážit jiný zákonem chráněný symbol než státní symbol České republiky. A o jaké symboly se tedy jedná? Mohl by to být znak a vlajka obce, resp. městského obvodu či městské části územně členěného statutárního města, znak a vlajka kraje podle. Když se dopustíte tohoto exotického jednání, hrozí Vám pokuta do 3.000,- Kč.

Přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě

Určitě jste už někdy slyšeli, že vaše město nebo kraj vydal nařízení nebo obecně závaznou vyhlášku. Obce a kraje si takto mohou podrobněji upravit, jak se máte na jejich území chovat. Typickým příkladem jsou pak omezení, kde a kdy se smí pít alkohol. Chcete si přihnout z plechovky piva na dětském hřišti nebo autobusové zastávce?  Pokud vás přistihnou, může vás to stát až 100.000,- Kč.  A to se vyplatí!

Přestupky proti veřejnému pořádku

Typickými příklady těchto přestupků jsou rušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení, znečištění veřejného prostranství a neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Pokud tedy budete v noci nazí močit do kašny a u toho hlasitě řvát a následně na výzvu policisty odmítnete přestat, pak gratulujeme, dopustili jste všech výše uvedených přestupků. Přestupků proti veřejnému pořádku je však mnohem více druhů. Za přestupky proti veřejnému pořádku vám může příslušný orgán napařit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

Přestupek porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením

Stalo se vám, že vás policie požádala o pomoc? Například se sledováním účtu nebo zjišťování jiných informací, které jsou pro dopadení pachatele nezbytné? Jestli ano, tak o tom určitě nikomu, ani svým blízkým neříkejte. V opačném případě může přijít postih ve formě pokuty až do výše 500.000,- Kč.

Přestupek křivého vysvětlení

Zavolali si vás na policii, abyste jim objasnili, jak došlo ke spáchání trestného činu? A vy náhodou víte, že se trestného činu dopustil Lojza odvedle. Nechcete ale na Lojzu žalovat, protože ho znáte od školky. Raději si vymyslíte, že vše byla náhoda. Tak toto není dobrý nápad. Dopouštíte se tím přestupku křivého vysvětlení a hrozí vám pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Přestupky proti občanskému soužití

Urážka na cti, ublížení na zdraví, schválnost či jiné hrubé jednání to jsou příklady přestupků proti občanskému soužití. Speciální pravidla pak u těchto přestupků platí pro urážku na cti a spáchání přestupku na tzv. osobě blízké (manžel, partner, osoby žijící ve společném obydlí, děti atd.). V těchto případech totiž může být přestupkové řízení zahájeno pouze se souhlasem tzv. osoby přímo postižené spácháním přestupku. Pokud osoba přímo postižená dá souhlas, může jej kdykoliv vzít zpět. Takže když na vás na ulici hartusí manžel a slyší to zpoza rohu milenec, správní orgán bude stejně vyžadovat váš souhlas se zahájením řízení. I když to nahlásí milenec. Navíc v případě urážky na cti se správní orgán snaží obviněného a osobu uraženou usmířit.  Za přestupky proti občanskému soužití může být uložena pokuta až do výše 20.000,- Kč.

Přestupky proti majetku

Přestupky proti majetku vlastně trochu kopírují názvy trestných činů proti majetku, jsou to např. krádež, zpronevěra, poškození cizí věci. Stejně jako u předchozí kategorie platí: Pokud by měly být spáchány na osobě blízké, je pro zahájení řízení nezbytný její souhlas. Pokud vám pak byla způsobena přestupkem škoda, můžete ji v řízení uplatnit a stát se poškozeným. Poškozeným se však stanete až po té, co správnímu orgánu výslovně řeknete,

 • že chcete být poškozeným,
 • jaká výše škody vám měla vzniknout.

Dále musíte dodat doklady, které prokazují výši způsobené škody. Za přestupky proti majetku může být uloženo napomenutí, ale i pokuta a to až do výše 50.000,- Kč.

Přestupky na úseku podnikání

Jak už to tak bývá, jsou s podnikáním spojená určitá pravidla. Pokud chcete podnikat, je třeba mít náležitá oprávnění, například živnostenský list. Nechce se vám běhat po úřadech? Smůla, budete muset, jinak se dopustíte přestupku a můžete dostat pokutu až ve výši 100.000,- Kč. Pokud už podnikáte, tak jistě víte, že na vás číhají zase jiná pravidla, například povinnost zveřejňovat informace o své obchodní firmě a uvádět o sobě pravdivé údaje. Anebo podávat návrhy na zápisy změny a výmazy. Chcete povinnosti lajdat? Moc vám to nedoporučujeme, i zde totiž hrozí pokuta do výše 100.000,- Kč.

Přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě

Líbí se vám název vašeho konkurenta a říkáte si, tomu ten kšeft ale šlape. Co kdybych ke svému jménu, začal používat jeho znak? Třeba se to chytne a začne se dařit i lépe mně. Pokud jste zvolili toto řešení, tak jste se právě dopustili přestupku, za který vám může být uložena pokuta až 50.000,- Kč.

Přestupky na úseku zdravotnictví

Odmítli vám vydat vaši nově vytvořenou umělou nohu? Odmítli vás na pohotovosti ošetřit, protože se sestřičce nelíbíte? Pokud ano, dotyční se dopustili přestupku a vy se můžete bránit tím, že jej ohlásíte. Za přestupek pak můžete dostat pokutu až ve výši 100.000,- Kč.

***

Pořád si nejste ohledně přestupků jistí v kramflecích? Rádi podáme pomocnou ruku. Nejen u přestupků podle zákona o některých přestupcích.

Adéla Hepová

Napište nám na e-mail smluvino@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 775 020 795. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.