Smlouva o obchodním zastoupení: 11 otázek a odpovědí

Abyste mohli úspěšně podnikat, musíte prodávat. Je to činnost, kterou si můžete jako podnikatel zabezpečovat sami, anebo si na ni můžete někoho najmout. S tou druhou možností počítal i zákonodárce, a proto máme v občanském zákoníku i smlouvu o obchodním zastoupení. A právě k ní pro vás máme 11 otázek a odpovědí.

1. Kdo jsou strany smlouvy o obchodním zastoupení?

Tuhle smlouvu uzavírají zastoupený a obchodní zástupce. Zastoupený je ten, kdo se nechává při obchodování zastupovat. Obchodní zástupce je naopak tím, kdo ho zastupuje. Oba musí být podnikatelé. Tuhle smlouvu prostě s nepodnikatelem neuzavřete. To ale není jediné omezení okruhu osob, které mohou smlouvu o obchodním zastoupení uzavřít.

Zákon totiž zakazuje, aby obchodním zástupcem byl někdo, kdo může zavazovat zastoupeného nebo klienta, se kterým má být obchod uzavřen. A rovnou nám dává i nejčastější příklady, kdo do tohoto okruhu osob spadá:

 • člen orgánu (např. jednatel nebo člen představenstva)
 • nucený správce právnické osoby
 • insolvenční správce

2. Jak poznám smlouvu o obchodním zastoupení?

Smlouva o obchodním zastoupení musí splňovat tyto podmínky:

 • uzavřeli ji podnikatelé,
 • je písemná,
 • je dlouhodobá,
 • obchodní zástupce bude pro zastoupeného „obchodovat“,
 • zastoupený za to bude obchodnímu zástupci platit.

„Obchodovat“ se dá různými způsoby a i s tím zákon počítá. Obchodní zástupce tak bude pro zastoupeného buď

 • vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu obchodů přímo zastoupeným, anebo
 • jménem zastoupeného a na jeho účet přímo obchody sjednávat.

Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv z těchto dvou variant, pořádně si ve smlouvě nadefinujte, co konkrétně bude obchodní zástupce dělat. Nezapomeňte tohle vymezení navázat na provizi. Abyste se v budoucnu nehádali, jestli nárok na ni vznikl, anebo ne.

3. Může obchodní zastoupení naplnit znaky švarcsystému?

Obchodní zastoupení se řadí mezi tzv. činnosti obojetné povahy. To znamená, že ho můžete vykonávat i jako podnikatel i jako zaměstnanec. Pokud tedy obchodní zastoupení nastavíte špatně, tak se o tzv. švarcsystém jednat může.

V tomto není obchodní zastoupení nijak speciální v porovnání s jinými ekonomickými činnostmi. Speciální je ale v tom, že smlouva o obchodním zastoupení má svou vlastní právní úpravu. Když se jí budete držet a zachováte tak znaky podnikání, pak se o švarcsystém jednat nebude.

4. Jak rozeznat obchodní zastoupení od jiných smluv?

Tohle snad po přečtení tohoto článku zvládnete. Ale pro jistotu si napíšeme, se kterými smlouvami si je podobné:

 1. Smlouva o zprostředkování. S touto smlouvou si je obchodní zastoupení opravdu blízko. Hlavní rozdíl je v tom, že obchodní zastoupení je dlouhodobé a počítá s uzavíráním více než jen jednoho obchodu.
 2. Franšízová smlouva. Smlouva o obchodním zastoupení může být součástí franšízové smlouvy. Jen nebude součástí jedinou. Franšíza je širší koncept a vždy ještě zahrnuje i jiné typy smluv.

5. Kde a na jak dlouho?

Při psaní smlouvy o obchodním zastoupení myslete i na

 • území a
 • dobu.

Kdybyste na území náhodou zapomněli, tak jím bude celá Česká republika. V případě zahraničního obchodního zástupce pak stát, kde má obchodní zástupce sídlo. U zahraničního obchodního zástupce ve smlouvě vyberte i právo, kterým se váš vztah bude řídit.

Obchodní zastoupení můžete uzavřít na dobu neurčitou nebo dobu určitou. Pokud zapomenete, pak to bude doba neurčitá. Smlouvu o obchodním zastoupení uzavřenou na dobu neurčitou můžete vypovědět. A nemusíte k tomu mít žádný důvod. Výpovědní doba se liší podle toho, jak dlouho obchodní zastoupení trvá.

Ať už smlouvu uzavřete na dobu určitou nebo neurčitou, můžete od ní odstoupit. Avšak pouze v případě, kdy ji druhá smluvní strana podstatně poruší. I tohle se dá ve smlouvě blíže upravit a sepsat si, co všechno takovým podstatným porušením může být.

6. Výhradní nebo nevýhradní obchodní zastoupení?

Existují 2 základní druhy obchodního zastoupení:

 1. Výhradní
 2. Nevýhradní

Výhradní obchodní zástupce má vlastně od zastoupeného takový monopol pro obchodování na určitém území. Žádný jiný obchodní zástupce na daném území obchodovat nemůže. Omezení platí i pro zastoupeného. Když by náhodou na daném území uzavřel obchod sám, pořád musí obchodnímu zástupci zaplatit provizi. I obchodní zástupce za svůj monopol „platí“: Nesmí ve stejném rozsahu zastupovat jiné, nebo uzavírat obchody sám.

V případě nevýhradního obchodního zastoupení podobná omezení pro zastoupeného neplatí. Na daném území může obchodovat sám i si pro něj najít jiného obchodního zástupce. Stejnou volnost má i obchodní zástupce.

Když se na tomto zapomenete domluvit, pak bude vaše obchodní zastoupení nevýhradní.

Chcete poradit se smlouvou o obchodním zastoupení? Napište nám na email smluvino@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 775 020 795. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

7. Co obchodní zástupce musí a co naopak nesmí?

To, co mu ve smlouvě přikážete, anebo zakážete. A taky to, co mu přikazuje a zakazuje zákon. Obchodní zástupce tak musí:

 • věnovat obchodnímu zastoupení odbornou péči;
 • postupovat dle pokynů a v zájmu zastoupeného;
 • sdělovat zastoupenému různé „nezbytné“ údaje (např. o vývoji trhu);
 • uchovávat doklady důležité pro zastoupeného;
 • sdělit zastoupenému, že nemůže vykonávat obchodní zastoupení.

Obchodní zástupce nesmí:

 • nikomu sdělit ani pro sebe využít informace, které od zastoupeného získal nebo se je dozvěděl při plnění smlouvy (pokud by to bylo v rozporu se zájmy zastoupeného);
 • nabízet produkty své nebo někoho jiného, pokud kontakty získal od zastoupeného.

8. Co musí zastoupený?

I zastoupený má své povinnosti. Musí tak obchodnímu zástupci

 • sdělit nezbytné údaje;
 • poskytnout nezbytnou dokumentaci;
 • poskytnout potřebné podklady a věci;
 • sdělovat, jestli obchod přijal, odmítnul, nebo jej nesplnil;
 • oznámit významné snížení rozsahu činností.

9. Jak se za obchodní zastoupení platí?

Obchodní zástupce dostává za obchodní zastoupení provizi. Tu si můžete nastavit různě. Tohle nastavení se samozřejmě odvíjí od nastavení obsahu obchodního zastoupení jako takového. Jinak se nastaví provize za uskutečněný obchod a jinak za obstarání příležitosti.

Důležité je přesně určit okamžik, kdy obchodnímu zástupci nárok na provizi vznikne. Nejčastěji je to ve chvíli, kdy

 • zastoupený má příležitost uzavřít se zákazníkem obchod;
 • zákazník a zastoupený uzavírají smlouvu;
 • zastoupený splní smlouvu;
 • zastoupený má splnit smlouvu;
 • zákazník má zaplatit;
 • zákazník zastoupenému zaplatí.

Obchodní zástupce nemá nárok na provizi, pokud je činný i pro zákazníka.

Obchodní zástupce může mít i nárok na náhradu nákladů. Pokud se rozhodnete pro tohle nastavení, tak myslete na omezení vyplývající z tzv. švarcsystému. Obchodní zástupce pořád musí zůstat nezávislým podnikatelem.

10. Může zastoupený zakázat obchodnímu zástupci konkurenci?

Ano, může. Smlouva o obchodním zastoupení má dokonce svou vlastní úpravu konkurenční doložky (v zákoně totiž existuje i obecná úprava konkurenční doložky pro ostatní smlouvy).

Zákaz konkurence vždy musí obsahovat:

 • území, kde platí a
 • dobu, na kterou platí.

Dále takový zákaz musí

 • být přiměřený a
 • vycházet z činnosti, kterou obchodní zástupce pro zastoupeného vykonával.

Obchodní zástupce i přes zákaz zůstává samostatným podnikatelem a i přes zákaz konkurence mu musí zůstat možnost podnikat. U konkurenčních doložek tak určitě platí, že méně je více.

11. Můžeme se domluvit i jinak?

Na tohle vám dám klasickou právnickou odpověď: To záleží. Některá ustanovení zákona jsou tzv. kogentní. U nich jiná dohoda není možná. I kdybyste ji udělali, tak nebude platit. Řada pravidel pro obchodní zastoupení je tzv. dispozitivních. V těchto případech jiná dohoda možná je. Určitě ji vždy zvažte.

***

Pokud chcete mít dobře a funkčně nastavený obchodní vztah, musíte si ho upravit na míru svým potřebám. A ty nemusí vždy odpovídat standardizovanému nastavení od zákonodárce. Když budete chtít, tak vám s takovým nastavením rádi pomůžeme.

Ivana Lehkoživová

Napište nám na e-mail smluvino@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 775 020 795. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.