Stavební uzávěra aneb v područí Mozkomorů  na 6 let

Když se řekne stavební uzávěra, většina znalých se oklepe a projede jim po těle husí kůže. Stejně jako Harrymu Potterovi, když se blížil Mozkomor. A vlastně paralela je dosti podobná. Stavební uzávěra (Mozkomor) má udržet nenechavé stavitele (lotry z Azkabanu), aby živelně nestavěli, když např. čekáme na vyhotovení územně plánovací dokumentace. A bohužel to občas zasáhne i ty, co za nic „nemůžou“ a chtějí si postavit obyčejný domek. Stavební uzávěry znal stavební zákon z roku 2006 a znát je bude i ten nový. Takže se jim nevyhneme ani v roce 2024, ani v těch následujících.

Ale pěkně po pořádku, jak se do područí Mozkomora můžeme dostat a kdo o tom rozhodne?

Stavební uzávěra je opatření obce, kterým zakáže stavění na určitém území. Obec svým krokem dočasně omezí nebo zcela zakáže stavební činnost. Toto omezení by ale mělo dávat smysl. K zákazu by mělo docházet jen v nezbytné míře. Stavební uzávěrou není možné omezit nebo zakázat

  • udržovací práce,
  • veřejně prospěšné stavby dopravní nebo technické infrastruktury
  • stanovení dobývacího prostoru vymezené v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje.

Stavební uzávěra může trvat maximálně 6 let.

O stavební uzávěře musí obec informovat na svých internetových stránkách a také ji vyvěsit na úřední desce s předstihem alespoň 15 dní. Obec ji musí řádně odůvodnit. Následuje 1 měsíc, kdy můžete podávat námitky nebo připomínky. Pokud jim obec nevyhoví, můžete ještě podat tzv. žalobu proti opatření obecné povahy. Pokud by soud uzávěru zrušil, máte nárok na odškodnění.

Na možnost stavební uzávěry určitě myslete při koupi pozemku. Ověřte si, jestli na něm stavební uzávěra nevázne, nebo nějaká v dáli nečíhá.

Co s Mozkomorem na dvorku?

Někdy se tomu prostě neubráníte a stavební uzávěra vás postihne. I když je v souladu se zákonem, pořád způsobuje škodu. Vlastník pozemku se stavební uzávěrou má proto nárok na náhradu za omezení vlastnického práva. Náhradu může dostat také za následné změny v území po vydání nového územního plánu. Například za zpracování projektové dokumentace nebo za koupi pozemku. Může se také stát, že pozemek bude prohlášen za nezastavitelný. Pak náleží vlastníkovi pozemku náhrada za snížení hodnoty pozemku.

Co se starým Mozkomorem podle dosavadního stavebního zákona?

  • Uzávěry podle stavebního zákona z roku 1976 už neplatí.
  • Uzávěry podle současného (předchozího) stavebního zákona (183/2006 Sb.) je nutné ze strany úřadu prověřit.
  • Úřad zkoumá jejich aktuálnost a soulad s novým stavebním zákonem.
  • Úřad musí průzkum provést do 1 roku od 1. 7. 2024.
  • Informace o průzkumu budou vloženy do národního geoportálu územního plánování.

Pokud pak úřad průzkum neprovede, tak stavební uzávěry podle současného stavebního zákona přestanou platit.

Zbystřete také, pokud máte „Mozkomora na dvorku“ více než 6 let. V tomto případě se k ní podle nového stavebního zákona nebude přihlížet. Prostě po téhle době stavební uzávěra automaticky zmizí. A v tu chvíli je třeba začít jednat. Může se totiž zase vrátit.

Rada místo závěru

Pokud si plánujete koupit pozemek, opravdu si pečlivě prověřte, že se ve vaší obci stavební uzávěra nechystá. Pokud  už pozemek máte a chcete stavět, buďte aktivní a hlídejte úřední desku. I kdyby totiž obec plánovala stavební uzávěru, pořád se proti tomuto procesu můžete bránit. I kdybyste při podávání námitek nebyli úspěšní, je tu pořád možnost správní žaloby. Protože existuje možnost, že nebudete úspěšní ani při správní žalobě, nezapomeňte, že stavební uzávěra je zásah do vašeho vlastnického práva a máte nárok na náhradu škody.

***

Zní to příliš složitě? Rádi vám s tím pomůžeme, nebojte se nám ozvat.

Adéla Hepová

Napište nám na e-mail smluvino@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 775 020 795. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.