Zaměstnanecké s.r.o. jako další model ESOP programů

V rámci předchozích článků jsme se podívali na ostatní typy zaměstnaneckých motivačních programů:

 – virtuální nebo také stínové podíly (tzv. „phantom shares“)
zaměstnanecký opční plán pro nabývání podílů
přímý převod podílu zaměstnancům.

V tomto článku se zaměříme na poslední z ESOP modelů, a to zaměstnaneckou společnost.

Proč zakládat zaměstnanecké s.r.o.

ESOP motivační programy jsou skvělým sluhou, ale nemusí být již tak skvělým pánem. Co tím chci říct? Vždy záleží na jejich uchopení ze strany společnosti a komunikaci zaměstnancům. To, co zaměstnance na ESOPech láká a motivuje nejvíc, je kromě očekávaného zisku hlavně možnost jejich zapojení do vašeho podnikání. Lidé se rádi cítí součástí něčeho většího a získávají možnost chod věcí ovlivňovat. Na druhou stranu se to ale nemusí až tolik líbit vám. Proto se při zavádění ESOPu musíme poprat s myšlenkou, kolik koláče si ukrojíme a jak moc velkou sílu zaměstnancům dáme.

Zaměstnanecké s.r.o. je dobrý způsob, jak zajistit, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. V rámci ESOPu totiž zřídíme novou dceřinou společnost, která se stane vaším společníkem. Zaměstnanci tak nezískávají v rámci programu podíl na vaší společnosti, ale právě na zaměstnaneckém s.r.o. Tím omezíte jejich vliv v mateřské společnosti, ale zároveň je učiníte společníky se všemi právy s tím spojenými.

Správné nastavení korporátních dokumentů

V první řadě myslete na společenskou strukturu a dokumenty, které ji upravují. Nejde jen o mateřskou společnost, která se musí na vstup nového společníka připravit. Důležité je rozmyslet si

  • kdo bude zaměstnanecké s.r.o. řídit,
  • kdo za něj jednat,
  • jak se bude rozhodovat a
  • v jakých záležitostech bude potřeba větší rozhodovací většina.

Všechny ostatní záležitosti, které musíte řešit v rámci chodu běžné s.r.o., budete muset vyřešit i na úrovni té zaměstnanecké. Na to je potřeba nezapomínat.

Administrativní zátěž a související náklady

V tomto případě ESOPu vzniká další právnická osoba. To s sebou nese související náklady, ať už při samotném založení, nebo následně při její správě. Je třeba vést účetnictví, podávat daňová přiznání a plnit veškeré další zákonné povinnosti, a to ať již na úrovni společnosti, tak jejích případných zaměstnanců a jednatelů.

Vliv zaměstnanců je omezený

Z povahy věci vyplývá, že vliv zaměstnanců na mateřskou společnost je omezený. To je výhoda hlavně pro vás, nikoli však už tolik pro zaměstnance. Ačkoliv se prostřednictvím zaměstnaneckého s.r.o. mohou podílet na rozhodování a činnosti mateřské společnosti, je tento vliv významně omezený velikostí podílu. Motivační efekt tohoto ESOPu pak může být menší než u přímého vlastnictví podílů zaměstnanci. Proto je i tady třeba vhodně rozmyslet, pro koho se tato možnost hodí, případně předem s vašimi zaměstnanci probrat, jestli je o ní zájem.

Daňové dopady

Ani v případě zaměstnaneckého s.r.o. se nevyhneme zdanění příjmů a odvodům. Na daně je potřeba myslet i při prodeji podílu. I zde platí časový test jako v případě přímého převodu podílu. Zaměstnanec tak na jednu stranu požívá výhody společníka a může svůj podíl později výhodně prodat. Na druhou stranu s tím souvisí zákonná omezení a má to i daňové dopady. Opět se proto vracím k již řečenému, a to, abyste vhodně a transparentně komunikovali zvolený model ESOP, ideálně ještě před jeho přijetím.

Výhody zaměstnaneckého s.r.o.

Mohlo by se zdát, že zaměstnanecké s.r.o. má samá negativa, ale nenechte se zmýlit. Zaměstnanecké s.r.o.:

  • vám umožňuje velmi dobře regulovat velikost podílu vlastněného zaměstnancem;
  • se může zaměřit na nějakou další činnost a podnikat v jiné oblasti;
  • záleží jen na vás, kolik volnosti zaměstnancům v rámci „jejich“ s.r.o. dáte;
  • můžete si opět nakombinovat s.r.o. i s ostatními typy ESOPů, a to i pro vstup do něj;
  • nezasáhne vám výrazně do struktury mateřské společnosti a nenaruší tolik akceschopnost nebo rozhodovací procesy v ní;
  • můžete skrz nějomezit negativní dopady některých ESOPů, atd.

Z uvedených i dalších důvodů proto uvádíme zaměstnanecké s.r.o. jako další z alternativ zaměstnaneckých motivačních programů. Zrovna tento model totiž, případně jeho kombinace s jiným, může být ideálním řešením právě pro vás a vaši společnost.

***

Chcete o zaměstnaneckém s.r.o. vědět více případně najít jinou formu řešení zaměstnaneckých odměn? Obraťte se na nás. Rádi vám přizpůsobíme tento nebo i jiný model ESOPu na míru a doporučíme adekvátní řešení.

Napište nám na e-mail smluvino@smluvino.cz nebo zavolejte na +420 775 020 795. Domluvíme si úvodní telefonickou konzultaci. Abyste nám mohli lépe vysvětlit vaši konkrétní situaci. Tuto první konzultaci v délce do 20 minut neúčtujeme.

Čerstvé právní tipy v e-mailu. Jednou nebo dvakrát měsíčně.